Wynajęcie przewodnika

Usługa przewodnicka jest płatna. Obowiązuje wcześniejsze, telefoniczne lub pisemne (np. faksem), zgłoszenie wycieczki. W zgłoszeniu należy podać: nazwę, adres i numer telefonu podmiotu zamawiającego, ilość osób, godzinę przyjazdu oraz informację w jakim języku grupa ma być oprowadzona. Zamówienia podmiotów: szkół, uczelni, biur turystycznych, instytucji itp. złożone telefonicznie należy obowiązkowo potwierdzić faksem. Brak potwierdzenia daje nam prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Formularz faksu do pobrania:

formularz – *.doc
formularz – *.pdf

Możliwe jest również zgłoszenie e-mailem, wyłącznie na adres: boz@stutthof.org. Zgłoszenia wysyłane na inne adresy nie będą przyjmowane.

W przypadku, gdy przyjazd grupy, bez powiadomienia, spóźni się o ponad pół godziny, Muzeum zwolnione jest z obowiązku rezerwowania przewodnika dla tej grupy.

Gdy wcześniej awizowana grupa nie przyjedzie, podmiot zamawiający może być obciążony pełnymi kosztami obsługi przewodnickiej.

Ze względu na specyfikę ekspozycji umieszczonych w niewielkich pomieszczeniach baraków poobozowych, grupa zwiedzających nie powinna przekraczać 40 osób. W związku z tym, gdy danego dnia ilość zgłoszonych grup przekracza możliwości oprowadzenia, Muzeum zaproponuje najbliższy możliwy termin zwiedzania. Na zwiedzanie terenu i ekspozycji Muzeum należy przeznaczyć minimum 2 godziny.

Oprowadzanie przez przewodnika:
Standardowe oprowadzanie trwa około 1,5 godziny:
w języku polskim – cena 90 PLN
w języku angielskim, niemieckim – cena 180 PLN.
Oprowadzanie rozszerzone trwa 2 godziny:
w języku polskim – cena 110 PLN
w języku angielskim, niemieckim – cena 220 PLN.