Fotografowanie i filmowanie

Fotografowanie i filmowanie, w tym obiektów, wystaw stałych i czasowych oraz terenu Muzeum Stutthof na własny użytek jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora Muzeum.
Wykonanie takich zdjęć i filmów nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do ich publikacji lub wykorzystania w celach komercyjnych. Zdjęcia i filmy, których przedmiotem jest teren, obiekty i wystawy Muzeum Stutthof nie mogą być rozpowszechniane lub publikowane, w tym m.in. w celach upubliczniania, komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody dyrektora Muzeum Stutthof. Wykonywanie takich zdjęć i filmów również nie jest odpłatne, jednak wymagane jest uzyskanie zgody.
Zasady uzyskiwania zgody na fotografowanie oraz filmowanie w celach innych niż prywatne znajdują się tutaj: Fotografowanie i filmowanie
W Muzeum Stutthof zabrania się wykonywania fotografii w pomieszczeniach z użyciem lampy błyskowej.
Kontakt w sprawie uzyskania pozwolenia:
Waldemar Szymański waldemar.szymanski@stutthof.org tel. +48 55 247 83 53 wew. 231 GSM: +48 537 012 670