Zbiory

Dział zbiorów odpowiada za właściwy sposób przechowywania eksponatów, ich bezpieczeństwo i konserwację. Opracowuje zbiory i udostępnia je do celów naukowych, edukacyjnych i procesowych.  Zbiór muzealiów liczy ponad 1 300 eksponatów związanych z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Przedmioty te ze względu na swój wyjątkowy charakter są świadectwem cierpienia tysięcy ludzi, prymitywnych warunków, w których przyszło im żyć, a także próby zachowania człowieczeństwa za drutami Stutthofu. W zbiorach muzeum znajdują się m. in.:

  1. Artefakty związane z funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof – sprzęt z wyposażenia baraków zamieszkałych przez więźniów, szpitala obozowego i krematorium, narzędzia terroru i przedmioty związane z procesem zagłady.
  2. Przedmioty osobistego użytku przywiezione przez więźniów do obozu i tam im odebrane.
  3. Przedmioty osobistego użytku nielegalnie wykonane przez więźniów w obozie oraz nielegalna twórczość artystyczna więźniów: pudełka, ozdobne kasetki, papierośnice, popielniczki, pierścionki, krzyżyki, rysunki, portrety, pamiętniki.
  4. Artefakty należące do członków załogi SS: hełmy, nieśmiertelniki, pejcze i pałki do bicia.
  5. Powojenne dzieła sztuki o tematyce martyrologicznej poświęcone pamięci ofiar Stutthofu: rzeźba, malarstwo, rysunek, grafika.

Pozyskiwanie obiektów

Muzeum Stutthof w Sztutowie pozyskuje obiekty do zbiorów w drodze darów, depozytów, zakupów, przekazów instytucjonalnych. Osoby zainteresowane przekazaniem obiektów do Muzeum Stutthof w Sztutowie prosimy o przesłanie oferty drogą listowną na adres placówki (Muzeum Stutthof, ul. Muzealna 6, 82-110 Sztutowo) lub drogą elektroniczną – skanu z podpisem oferenta (stutthof@stutthof.org).

Wypożyczanie muzealiów

Muzeum Stutthof wypożycza swoje zbiory do innych muzeów, galerii i centrów edukacyjnych. Procedurę wypożyczeń muzealiów regulują dokumenty: „Regulamin wypożyczania zbiorów” oraz „Umowa wypożyczenia”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem kolekcji muzealiów kustosz Bogusławą Tartakowską – boguslawa.tartakowska@stutthof.org