Wolontariat

Program wolontariatu „…Jeśli Ci umilkną kamienie wołać będą” został oficjalnie ogłoszony w marcu 2016 roku. Słowa te wypowiedziane ponad dwa tysiące lat temu w innych okolicznościach i do innych ludzi stały się inspiracją do naszych dzisiejszych działań. Odchodzi już niestety pokolenie Świadków tamtych wydarzeń i jedyne co możemy dzisiaj zrobić to podtrzymywać i przekazywać pamięć. A to podtrzymywanie to nie tylko działania statutowe Muzeum to również praca na rzecz tego miejsca.

Praca w różnych działach jakie w Muzeum funkcjonują. Pomoc potrzebna jest zarówno przy utrzymaniu czystości, w dziale remontowym, w archiwum czy edukacji. I każda jest tak samo ważna. Dlatego oczekujemy na wszystkich chętnych bez względu na wiek, wykształcenie czy umiejętności. Jedynym kryterium jest chęć do pracy w tym szczególnym miejscu.

Nasza oferta przeznaczona jest zarówno dla osób indywidualnych jak i grup szkolnych.

W przypadku tych ostatnich łączymy pracę z zajęciami edukacyjnymi.