Oferta edukacyjna

 „Mamy moc sprawczą by pamiętać, ale nie mamy mocy by zatrzymać czas…”

Piotr Tarnowski Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

 

NOWA OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM STUTTHOF

Wizyta w miejscu pamięci – byłym niemieckim obozie koncentracyjnym to ważny wychowawczo element edukacji młodego człowieka. Dorastają kolejne pokolenia powojnia, odchodzą od nas świadkowie tych wydarzeń, jednak misja związana z nauką z historii i ostrzeżeniem wyrażanym w autentycznym miejscu są wciąż aktualne. Świat i ludzie się zmieniają, wartości jakie chcemy przekazać w czasie pobytu w Muzeum Stutthof są jednak stałe i uniwersalne. Zdajemy sobie sprawę, że opowiedzieć o cierpieniu, tęsknocie, bólu, rozłące czy wreszcie śmierci jest niezmiernie trudno ale Miejsce i pamięć Ofiar zobowiązuje.

Oferta edukacyjna

Dla pamięci Ludzi i Miejsca została przygotowana nowa Oferta edukacyjna naszego Muzeum, którą oddajemy do państwa dyspozycji. Proponujemy Państwu zajęcia edukacyjne prowadzone pod kierunkiem doświadczonych pracowników Muzeum Stutthof, które oparte są na autentyczności miejsca, wykorzystaniu przedmiotów i relacji związanych z sylwetkami i przeżyciami więźniów KL Stutthof. Głównymi odbiorcami zajęć są uczniowie dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej oraz młodzież ze szkół średnich o różnych profilach kształcenia.

 

 

Nasza nowa Oferta edukacyjna to wybór czterech form realizacji wizyty edukacyjnej w miejscu pamięci, które zawierają kilkanaście tematów zajęć.

Do  wyboru proponujemy:

– 11 tematów lekcji muzealnych dotykających różnych aspektów życia więźniarskiego

– 6 tematów zajęć warsztatowych o rozszerzonym spectrum

– zajęcia autorskie poszczególnych pracowników Muzeum prowadzone w oparciu o ich zainteresowania badawcze

Zamówiony temat, który pozwala ułożyć zajęcia pod zainteresowania i potrzeby danej grupy zgodnej z Państwa pomysłem lub prowadzonym projektem.

Każda z proponowanych form i tematów zajęć może być sprofilowana dla grup o specjalnych wymaganiach edukacyjnych (prowadzone przez oligofrenopedagoga) lub językowych (prowadzone w języku angielskim i rosyjskim).

Szczegóły i tematy zajęć oraz informacje o ich odpłatności znajdą Państwo w załączonej  Ofercie edukacyjnej.

Zachęcamy do wizyty w Muzeum Stutthof i wspólnego odkrywania „ludzkiego” wymiaru historii najnowszej.

PRZED WIZYTĄ W MUZEUM

Zestaw materiałów i scenariuszy przygotowujących uczniów i nauczyciela do wizyty w miejscu pamięci znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej przez nas stronie www.tekapomorska.pl. Polecamy również skorzystać z tych materiałów w czasie lekcji podsumowującej wizytę jaka powinna odbyć się w szkole po powrocie. Nie zostawiajcie Państwo swych uczniów bez odpowiedzi na pytania, jakie sobie stawiają.

KONTAKT i ZESPÓŁ DZIAŁU OŚWIATOWEGO MUZEUM

W razie jakichkolwiek pytań lub pomysłów możecie Państwo liczyć na pomoc pracowników Działu Oświatowego Muzeum Stutthof.

dr Marcin Owsiński, kierownik Działu

Małgorzata Daniluk, adiunkt

Danuta Ochocka, adiunkt

Telefon do Muzeum Stutthof: +48 55 247 83 53 wew. 235

Formularz zgłoszeniowy 

Zamówienie zajęć: edukacja@stutthof.org

Dział Oświaty