Kontakt do Archiwum

dr Danuta Drywa, kierownik Działu Dokumentacyjnego, tel. (+48 55) 247 83 53 wew. 223,
e-mail: danuta.drywa@stutthof.org
Bogusława Tartakowska, kustosz, tel. (+48 55) 247 83 53 wew. 223,
e-mail: boguslawa.tartakowska@stutthof.org
Anna Chinc, kustosz, (+48 55) 247 83 53 wew. 223,
e-mail: anna.chinc@stutthof.org
Bożena Leszczyńska, pracownia konserwatorska, tel. (+48 55) 247 83 53 wew. 219,
e-mail: bozena.leszczynska@stutthof.org
Wiesław Leszczyński, archiwum ikonograficzne, tel. (+48 55) 247 83 53 wew. 227,
e-mail: wieslaw.leszczynski@stutthof.org