73. rocznica Marszu Śmierci

25 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w Archikatedrze w Oliwie odprawiona została uroczysta Msza Święta z okazji 73. rocznicy Marszu Śmierci. Mszę koncelebrował Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Zbigniew Zieliński. Odprawiona została w intencji ofiar i żyjących byłych więźniów obozu Stutthof.

W wygłoszonej homilii Biskup Zieliński przywołał wspomnienie tragicznego wydarzenia jakim była ewakuacja więźniów obozu Stutthof w styczniu i kwietniu 1945 r. Po zakończonej Mszy Świętej miało miejsce uroczyste odznaczenie Krzyżem Kombatanckim sztandaru szkoły im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” z Redkowic, którego dokonał Karol Wardański, prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

W sali wielkiego refektarza odbyło się tradycyjnie spotkanie opłatkowe z udziałem zaproszonych gości. Obecni byli m. in.: byli więźniowie obozu Stutthof – Stefan Lewandowski i Karol Gdanietz wraz z rodzinami; Senator RP Antoni Szymański; przedstawiciele Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku; dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie szkół ze Sztutowa, Garczegorza, Rozłazina, Redkowic, Nowego Dworu Gdańskiego, z Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni, wójtowie Gminy Sztutowo oraz Gminy Cedry Wielkie, przedstawiciele Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, rodziny gdańskich pocztowców – wśród nich Halina Czarlewska córka zamordowanego w obozie Stutthof Floriana Nitki. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Muzeum Stutthof.