Spotkanie z Zespołem Doradców

W poniedziałek, 27 listopada Doradcy spotkali się z pracownikami Muzeum Stutthof. Zespół programowy przedstawił zaproszonym gościom w składzie: prof. Maria Mendel, prof. Katarzyna Barańska, Anna Theiss, dr Piotr Cywiński, prof. Wiesław Theiss, prof. Arnold Kłonczyński oraz dr Jacek Friedrich stan prac nad scenariuszem, stan badań i kwerend wykonanych do wystawy głównej, omówiony został zasób artefaktów wystawienniczych.

Zaprezentowano także propozycję lokalizacji oraz funkcje nowego Biura Obsługi Zwiedzających, plany Muzeum pozyskania nowej przestrzeni ekspozycyjnej, stan przygotowań administracyjnych do nowych zadań i opowiedziano o planowanym wpływie nowej wystawy na pozostałe obszary działalności Muzeum.
Główna część spotkania poświęcona była recenzji podjętych kierunków i działań oraz dyskusji.
Jesteśmy wdzięczni za każdy głos. Z głowami pełnymi pomysłów nowych rozwiązań pracujemy dalej nad wystawą główną!