Seminarium dla olsztyńskich nauczycieli

 

Seminarium dla olsztyńskich nauczycieli

23 września 2017 roku w Muzeum Stutthof w Sztutowie odbyła się druga część seminarium szkoleniowego dla olsztyńskich nauczycieli poświęconego edukacji historycznej w miejscach pamięci. Pierwszym elementem szkolenia była wizyta w olsztyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli dr Marcina Owsińskiego, kierownika Działu Oświatowego i jego wykład wprowadzający w tematykę działalności Muzeum Stutthof oraz jego oferty edukacyjnej, jakie miały miejsce 31 maja 2017 roku. Już pierwsze spotkanie i wywołana nim dyskusja pokazały duże zainteresowanie i potencjał jaki niesie ze sobą dla olsztyńskiego środowiska edukacyjnego wizyta w Miejscu Pamięci w Sztutowie.

Dzień warsztatowy seminarium realizowany 23 września miał za zadanie prezentację praktycznych metod pracy oraz oferty Muzeum Stutthof w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej. Zebranych powitał dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski. Cześć roboczą spotkania rozpoczął krótki wykład dr Marcina Owsińskiego definiujący misję i teorię związaną z pracą edukatora muzealnego w miejscu pamięci oraz zalet jego koegzystencji z pracą nauczyciela w szkole. Drugim elementem spotkania była demonstracja modelowego zwiedzania miejsca pamięci z przewodnikiem, którym była Wirginia Węglińska historyk i doświadczony edukator z Działu Oświatowego Muzeum Stutthof. Po powrocie ze zwiedzania i dyskusji warsztaty prezentujące metody pracy edukatora w Muzeum Stutthof przeprowadziła z nauczycielami Małgorzata Daniluk, doświadczony nauczyciel i edukator z Działu Oświatowego. Spotkanie zakończyła prezentacja metod oraz narządzi wspomagających nauczyciela w przygotowaniu i podsumowaniu wizyty uczniów w miejscu pamięci.

Dwudniowe seminarium warsztatowe dla olsztyńskich nauczycieli uznać należy za bardzo udane frekwencyjnie i koncepcyjnie. Było ono także inspirujące dla obu stron. Na pewno efektem ze spotkania będą kolejne wizyty studyjne nauczycieli w Muzeum Stutthof, tym razem już ze swoimi podopiecznymi ze szkół różnych szczebli.

8. Forum Pamięci

  W dniach 5-6 września 2017 roku w Sztutowie i Kątach Rybackich odbyło się doroczne spotkanie muzealników i naukowców podejmujących w swoich […]